Giáo Hạt Cà Mau

Cập nhật lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ 11/2023

CẬP NHẬT

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

Giáo Phận Cần Thơ

Tháng 11

STT LINH MỤC NHIỆM SỞ HIỆN NAY NHIỆM SỞ MỚI NGÀY ĐI/NGÀY ĐẾN GIỜ LỄ/ CTT
1 Denys. Nguyễn Văn Những Phó xứ.Rạch Tráng Phó xứ. Nhu Gia 14.11.2023 10 giờ ( CTT)
2 Phêrô Lê Việt Tân Phó xứ Bến Bàu Phó xứ Tắc Sậy 19.11.2023  
3 Phêrô Nguyễn Thanh Cầm Phó Xứ Nam Hải Phó xứ Hòa Thành 21.11.2023 10 giờ Thánh lễ

Áo Trắng

4 Gs. Đỗ Đức Vượng (Fx) Phó xứ Ngan Rô-Đặc Trách Giáo Điểm Vĩnh Châu Phó xứ. Sóc Trăng- Đặc Trách Đại Tâm 23.11.2013 10 giờ (CTT)
5 Mic.Trần Thái Châu Phó xứ Vị Tín Phó xứ. Sóc Trăng 23.11.2023 10 giờ (CTT)
6 GB. Nguyễn Văn Nhựt Phó xứ Hòa Thành Phó xứ Vị Tín 04.12.2023 10g30 (CTT)

 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *