Giáo Hạt Cà Mau

Họ Đạo Cà Mau Với Những Ngày Đầu Năm Kỷ Hợi(Ngày Mồng Ba Tết)

– Ngày Mồng Ba Tết:

Thánh Lễ Đồng tế vào lúc 6 giờ sáng do Cha Sở, Cha Phó, Cha Pet Phạm Hữu Trí và Thầy Sáu Gs Thiện để xin Thiên Chúa Thánh hóa, ban  phúc lành trên mọi việc làm và học tập của các em. Trong bài giảng, Cha Phêrô nhấn mạnh đến tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và lòng tin tưởng cậy trông, phó thác vào Người. Cũng trong Thánh lễ  nầy, Ban Di dân gồm Ông Trưởng Phaolô Lê Quang Khánh và Ông Phó  Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, được sự nhất trí của Cha Sở và Ban  Thường vụ HĐMVGX, mời các gia đình Di dân đi hoặc đến, các gia đình  lãnh nhận bí tích Hôn Phối 10 năm trở lại tức từ năm 2009 và các em  Đại học, Cao đẳng,Trung cấp, để cầu nguyện cách đặc biệt hơn. Sau Lễ, Cha Sở có đôi lời nhắc nhở sống đức Tin qua việc trung thành  với Thánh Lễ Chúa nhật, các Bí tích, kinh tối sáng nhằm sống theo Quyết định thực hành của Giáo phận. Sau cùng có tiết mục rút số quay trúng thưởng. 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *