Giáo Hạt Cà Mau

Giáo Phận Cần Thơ: Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục – Tháng 6.2021

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *