Giáo Hạt Cà Mau

Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 04.08.2022

NGÀY 04.08.2022, THỨ NĂM

MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI

Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội và thế giới,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho những người buôn bán biết áp dụng các giá trị Tin Mừng trong việc kinh doanh,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,…

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Không thể suy niệm sốt sắng về các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi trong khi vẫn sống trong tình trạng tội lỗi.
Thánh Gioan Vianey

1. PHẦN KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

cầu xin Chúa Thánh Thần (hát)
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

HỒI TÂM (im lặng xét mình)

KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
+ Suy nguyện: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” (Lc 3,21).
Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa đã đến giữa chúng ta để mặc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta; trong ánh sáng của phép rửa tội, chúng ta hãy đến học cùng Chúa và cầu nguyện cùng Chúa Cha với những lời mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Hãy cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và các giáo lý viên là những người giáo dục đức tin và huấn luyện những cách cầu nguyện cho người khác.
+ Tâm nguyện: (Im lặng một vài phút nguyện riêng với Chúa).
+ Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
+ Suy nguyện: Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).
Trong nhà, khi chúng ta đánh mất một cái gì đó, thì điều đơn giản nhất là nên chạy đi tìm mẹ, rồi nhờ mẹ tìm nó giúp chúng ta. Chúng ta cũng hãy làm như thế với Mẹ Maria, kêu xin Mẹ, phó thác cho Mẹ tất cả mọi nhu cầu của chúng ta cũng như của anh chị em chúng ta qua lời cầu nguyện; qua lời chuyển cầu của chính Mẹ, Chúa Giêsu sẽ chăm chú lắng nghe và quan tâm đến chúng ta.
Hãy cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, để những lời kêu xin thống thiết của họ được Chúa thương nhận lời.
+ Tâm nguyện: (Im lặng một vài phút nguyện riêng với Chúa).
 + Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).

Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
+ Suy nguyện: “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,9-13).
Trong Nước Trời, tất cả mọi thứ đều được trao ban một cách dồi dào sung mãn bởi vì tất cả mọi người đều cho đi mà không tính toán hay do dự, và cũng không giữ bất cứ điều gì cho bản thân mình; trong Nước Trời tất cả quà tặng đều trông chờ để được trao tặng trong khi vẫn kiên trì cầu nguyện. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc sống Nước Trời khi khẩn nài Cha trên trời ban Thánh Thần cho chúng ta.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho tất cả những ai đang có những quyết định quan trọng cần phải thực hiện.
+ Tâm nguyện: (Im lặng một vài phút nguyện riêng với Chúa).
 + Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).

Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
+ Suy nguyện: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9,29).
Dưới con mắt của các Tông đồ, Chúa Giêsu đã được biến hình cầu nguyện với Chúa Cha. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu, Đấng muốn chúng ta hiệp nhất với Cha của Người vì hạnh phúc của chúng ta; chúng ta hãy làm chứng về sự vinh quang của Chúa khi chúng ta để cho mình biến đổi nhờ lời cầu nguyện trung thành nhào nặn chúng ta giống Chúa Giêsu.
Hãy cầu nguyện cho các tù nhân, cho những người không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
+ Tâm nguyện: (Im lặng một vài phút nguyện riêng với Chúa).
 + Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
+ Suy nguyện: Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình” (Lc 22,15).
Thánh Augustine dạy rằng: “Ước mong của anh chị em chính là lời cầu nguyện của anh chị em”. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta hãy khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua, Bánh ban Sự Sống; hãy mong muốn cho tất cả các Kitô hữu được cùng tập họp lại với nhau xung quanh Bàn tiệc Thánh Thể duy nhất. Và điều mong muốn của chúng ta chính là lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo với những lời của Chúa Giêsu: Xin cho họ nên một!
+ Tâm nguyện: (Im lặng một vài phút nguyện riêng với Chúa).
 + Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).

3. PHẦN KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

KÌA AI (hát một câu hoặc hết bài)
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.
5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.

Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.