Giáo Hạt Cà Mau

Comitium Cần Thơ 2 Mừng Lễ Truyền Tin: 25.03.2023

Comitium Cần Thơ 2 Mừng Lễ Truyền Tin: 25.03.2023

Cha Linh giám Phaolô và Hội đồng Comitium Cần Thơ 2 tổ chức ngày Đại Lễ Acies 25.03, mừng kính Đức Maria được sứ thần Gabriel truyền tin mang thai Chúa Cứu Thế, cho các hội viên thuộc Curia Cà Mau I và 10 Praesidia trực thuộc,

Từ 7 giờ 30 sáng, anh chị em hội viên từ các họ đạo: Sông Đốc, Khánh Hưng, U Minh. Thới Bình, Số 6 La Cua, Kinh Ba, Tắc Vân, Tân Lộc, Huyện Sử, Quản Long và Cà Mau quy tụ tại nhà thờ Cà Mau trong bầu khí tươi vui phấn khởi.

Ngày Acies là ngày tổng tập họp hằng năm của các hội viên để dâng Mình và Đoàn thể mình cho Đức Mẹ, lập lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio: ” Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”. Đồng thời nhận lãnh nơi Đức Mẹ Sức mạnh và Phúc lành giúp giao tranh với quyền lực sự ác trong năm mới.

Dịp này, trong giờ Huấn từ, Cha Linh giám Phaolô nhắc hội viên nắm vững những điểm chính trong giờ họp hàng tuần gồm: Cầu nguyện; Đọc sách Thiêng liêng; Đọc biên bản họp tuần trước; Nghe báo cáo công tác; Học Thủ bản; Nghe Huấn từ của Cha Linh giám; Anh (Chị) Trưởng phân Công tác; Các ý kiến, thông báo khác và Đọc Kinh kết thúc. Đồng thời mỗi hội viên hãy học đòi bắt chước những  đức hạnh của Mẹ Maria: Khiêm nhường, vâng phục Thánh ý và luôn tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa….

          Bảo Lộc – Phạm Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *