Giáo Hạt Cà Mau

Đêm Diễn nguyện Canh thức Chúa Giáng sinh Giáo xứ Cà Mau

Hình ảnh đêm Diễn nguyện Canh thức Chúa Giáng sinh

 


MVTT Giáo xứ Cà mau

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *