Giáo Hạt Cà Mau

Tĩnh Tâm Mùa Chay Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ  Hạt Cà Mau

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ  Hạt Cà Mau

112 thành viên các Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ hạt Cà Mau đã về tĩnh tâm Mùa Chay tại nhà thờ Sông Đốc sáng thứ bảy 2/3/2024 dưới sự hướng dẫn của cha Antôn Vũ Văn Triết, Giám đốc trung tâm mục vụ, Giáo Phận Cần Thơ.

Sau giờ xét mình xưng tội, cộng đoàn tham dự thánh lễ do cha Quản Hạt Cà Mau chủ tế, cha Antôn Kha, trưởng ban giáo dân giảng lễ và quý cha đồng tế cầu cho các tham dự viên được ơn sám hối canh tân, tích cực tham gia vào sinh hoạt họ đạo theo thư chung của Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ:

  1. Tham dự chức năng tư tế: dự lễ- chầu thanh thể, đi đàng thánh giá…
  2. Tham dự chức năng ngôn sứ: quan tâm tham dự các lớp giáo lý, kinh thánh.
  3. Tham dự chưc năng vương đế: hoán cải và bác ái.

Đặc biệt có Quý Sơ Mân Côi, Họ đạo khánh hưng, Quý Sơ Phan Sinh, Họ đạo Sông Đốc tham dự, nói lên tinh thần tham gia trong năm mục vụ tham gia của Giáo Hội.

MVTT/Hạt Cà Mau

 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *