Họ Đạo Cà Mau Với Những Ngày Đầu Năm Kỷ Hợi(Ngày Mồng Bốn Tết)

 Ngày Mồng Bốn Tết:

Năm đầu tiên, hạt Cà Mau tổ chức buổi họp mặt các Linh mục, Tu sĩ  nam nữ, Chủng  sinh và các en Dự tu. Vì nhiều lý do mục vụ,  vắng mặt một số nhưng được gần 2/3 hiện diện cũng là một thành công. Gặp nhau tay bắt mặt mừng và giới thiệu về bản thân thuộc Linh mục Triều và  nhiều Hội Dòng: Đa Minh, Dòng Tên, Mẹ Lên Trời, Chúa Thánh Thần, 

Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Claret, Chúa Quan Phòng, Mến Thánh Giá  Cần Thơ, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Chúa Chiên Lành, Con Đức Mẹ Cần Thơ, Tu hội Nữ Tử Bác Ái và Chủng Sinh Sau đó quý Cha dâng Thánh Lễ đồng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho  Ơn Gọi trong giáo hạt Cà Mau. Cuối cùng là liên hoan mừng Xuân và  nhận Lì xì từ Đức Hồng Y Gioan Baotixita và Cha Quản hạt trong bầu  khí thấm tình anh chị em.

 Anh em sum họp một nhà, Bao là tốt đẹp bao là sướng vui” (TV 131,1)

                                                                                    Bảo Lộc

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *