Giáo Hạt Cà Mau

Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 01.09.2022

NGÀY 01.09.2022, THỨ NĂM
HOA THIÊNG DÂNG MẸ
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI

Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất,
+ Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,…

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi là một dấu chỉ tiền định. Việc trung thành lần Chuỗi Mân Côi là một dấu chỉ chắc chắn để được ơn cứu độ.
Chân phước Alan de la Roche

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát)
ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình, rồi đọc): KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG[1]
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Lời Chúa: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3,21-22).

Suy niệm: Giáo Hội đã trải qua gần 2000 năm rao giảng về Nước Thiên Chúa, nhưng nhiều người vẫn chưa còn chịu phép rửa để được làm con Chúa. Chúng ta cầu xin cho những người chưa tin Chúa được ơn nhận biết Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo nên muôn vật muôn loài.

{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem Tin Mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha, và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[2]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Lời Chúa: Thân mẫu Đức Giêsu nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng quan phòng yêu thương. Qua việc Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, chúng ta thấy được Thiên Chúa luôn quan tâm đến các nhu cầu cũng như số phận đời đời của con người. Chúng ta cầu xin cho mọi người nhận biết được tình thương quan phòng vô biên của Thiên Chúa.

{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa trải rộng vương quyền Đức Kitô trên khắp cùng trái đất để mọi dân được hưởng ơn cứu độ. Xin làm cho Hội Thánh thực sự trở thành dấu chỉ ơn cứu độ cho hết thảy mọi người, đồng thời cũng trở thành nơi Chúa tỏ bày và thực hiện chương trình yêu thương của Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[3]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Lời Chúa: “Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa” (Ga 3,22-24).

Suy niệm: Chúa Giêsu được sai đến trần gian để loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Rồi Chúa lại sai các tông đồ tiếp tục sứ vụ cao cả ấy cho đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng ta cầu xin Chúa quy tụ mọi dân mọi nước vào dân riêng của Người.
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:

Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Kitô thiết lập giao ước mới để không ngừng quy tụ muôn dân thành dân riêng được Thánh Thần liên kết không phân biệt chủng tộc, màu da. Xin cho Hội Thánh Chúa chu toàn sứ mạng của mình là thành men, thành muối giữa lòng nhân loại. Như thế, cả xã hội loài người được đổi mới nhờ kết hợp với Đức Kitô, sẽ trở nên đại gia đình của Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[4]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Lời Chúa: “Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9,28-29).

Suy niệm: Chúa đã biến đổi dung mạo trước mặt ba môn đệ thân tín. Chúa vẫn không ngừng biến đổi các môn đệ của Chúa qua dòng thời gian. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh không ngừng được biến đổi theo ý Chúa muốn, để Hội Thánh nên sự hiệp nhất cho loài người đang sống trong thời đại đầy chia rẽ hận thù này.

{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho Hội Thánh mãi mãi là dân thánh, sống mầu nhiệm hiệp nhất của một Chúa Ba Ngôi. Ước chi ở giữa thế giới này, Hội Thánh nên dấu chỉ sự thánh thiện, nên bí tích hiệp nhất, và lợi khí xây dựng tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[5]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Lời Chúa: “Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: ‘Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.’ Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: ‘Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’ Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: ‘Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em’.” (Lc 22,17-20).

Suy niệm: Chúa Giêsu đã chấp nhận hy sinh ban tặng cả mạng sống mình để nuôi sống loài người, qua việc lập bí tích Thánh Thể. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh sẵn sàng dấn thân phục vụ trong việc phân phát tình yêu thương của Chúa cho hết thảy mọi người trong thời đại này.

{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho những ai có chức phận trong Hội Thánh là phải biết phục vụ anh em, chứ không phải để cho người ta phục vụ mình. Xin ban cho họ luôn hành động theo tinh thần Phúc Âm, hiền hoà trong cung cách đối xử, gắng tìm hiểu ý Chúa và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[6]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

3. KẾT THÚC
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.

KÌA BÀ NÀO (hát)
ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai?
1. Bà là ai? Như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như Ðền Vua vinh hiển, như thành thánh Salem. Bà là ai? Như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa Thiên Ðàng.
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *