Giáo Hạt Cà Mau

Chương Trình Lễ Giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Lần Thứ 78 Năm 2024

print

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP LẦN THỨ 78 NĂM 2024

I. CHÚA NHẬT 10/03/2024

05g00: Thánh lễ:

07g00: Thánh lễ:.

09g00: Thánh lễ:

17g00: Thánh lễ:

19g00: Thánh lễ:

 

II. THỨ HAI 11/03/2024 :

05g00: Thánh lễ:

09g00: Thánh lễ:

11g00: Thánh lễ:

13g00: Thánh lễ:

15g00: Thánh lễ:

17g30: THÁNH LỄ KHAI MẠC   

19g30: THÁNH LỄ II                  

——–

– 21g30 – 23g00:  Cầu nguyện TẠ ƠN THIÊN CHÚA CÙNG VỚI CHA PHANXICÔ XAVIE TRƯƠNG BỬU DIỆP

– 23g30 – 24g00: Cầu nguyện LÒNG THƯƠNG XÓT 

– 01g00 – 02g00: Cầu nguyện KÍNH ĐỨC MẸ            

– 02g30 – 03g30: Cầu nguyện HIỆP THÔNG      

 

III. THỨ BA 12/03/2024

– 05g00: THÁNH LỄ III

– 08g00: THÁNH LỄ BẾ MẠC    

– 17g00: Thánh lễ cho Giáo xứ

***

LỊCH GIẢI TỘI

 

  1. Trước Lễ Giỗ: Thứ Bảy và Chúa Nhật ( Quý Cha Hạt Bạc Liêu ).
  2. Những ngày Lễ Giỗ:
  • Quý Cha Dòng: Quý Cha đến chiều Thứ Sáu ngày 08 tháng 3 năm 2024 .
  • Quý Cha 5 năm đầu đời Linh Mục: đến chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 .
  • Quý Cha trong Giáo Phận: Theo phân chia các Hạt.

 

THỨ BẢY NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2024
04g30 Giải tội Quý Cha Dòng
06g30 Ăn sáng  
08g00 Giải tội Quý Cha Dòng
11g00 Cơm trưa  
15g00 Giải tội Quý Cha Dòng
18g00 Cơm chiều  
21g00 Giải tội Quý Cha Dòng
21g00 Nghỉ đêm  
CHÚA NHẬT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2024
04g00 Giải tội Quý Cha Dòng
06g30 Ăn sáng  
08g00 Giải tội Quý Cha Dòng
11g00 Cơm trưa  
15g00 Giải tội Quý Cha Dòng
18g00 Cơm chiều  
19g30 – 21g00 Giải tội Quý Cha 5 năm đầu đời L- Mục và Quý Cha Dòng
21g00 Nghỉ đêm  
THỨ HAI NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2024
04g30 Giải tội Quý Cha 5 năm đầu đời LM và Quý Cha Dòng
06g30 Ăn sáng  
08g30 – 11g00 Giải tội Hạt Cà Mau + Quý Cha Dòng
11g00 Cơm trưa  
14g00 – 16g00 Giải tội Hạt Cần Thơ  + Quý Cha 5 năm đầu đời LM của Hạt Cần Thơ
16g00 – 18g00 Giải tội Quý Cha 5 năm đầu đời LM
18g00 Cơm chiều  
19g00 – 21g00   Hạt Đại Hải +  Quý Cha Dòng
21g00 Ăn nhẹ  
21g30 – 23g30   Hạt Sóc Trăng + Quý Cha 5 năm đầu đời LM
THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2024
01g00 – 03g00 Giải tội Hạt Trà Lồng + Quý Cha Dòng
03g00 – 05g00 Giải tội Hạt Vị Thanh + Quý Cha 5 năm đầu đời LM
06g00 Ăn sáng  
06g30 – 09g00 Giải tội Quý Cha Dòng + Quý Cha

 

 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *