Giáo Hạt Cà Mau

Mùa Chay 2024: 24 giờ cho Chúa

MÙA CHAY 2024: 24 GIỜ CHO CHÚA

Nhật báo Evangelizatio

Sự kiện “24 giờ cho Chúa”, một sáng kiến ​​cầu nguyện và hòa giải trong Mùa Chay được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng, năm nay đánh dấu lần thứ 11 diễn ra sự kiện này. Như trước đây, sự kiện này sẽ được tổ chức tại các giáo phận trên khắp thế giới vào đêm trước Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay, từ Thứ Sáu ngày 8 đến Thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024.

Khẩu hiệu được Đức Thánh Cha chọn cho năm nay được lấy từ một câu trong Thư gửi tín hữu Rôma: “Sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

“Sống một đời sống mới” (Rm 6,4) là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho việc cử hành 24 giờ cho Chúa năm nay. Tài liệu mục vụ này nhằm đưa ra một số gợi ý nhằm giúp các giáo xứ và cộng đồng Kitô hữu chuẩn bị thực hiện sáng kiến ​​này. Tất nhiên, đây là những gợi ý có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và phong tục địa phương.

Mục đích của sự kiện này là đưa bí tích hòa giải trở lại trung tâm đời sống mục vụ của Giáo hội, và do đó, của các cộng đoàn, giáo xứ và mọi thực tại Giáo hội của chúng ta. Đây là trung tâm của sứ điệp Tin Mừng: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, điều mang lại cho chúng ta sự chắc chắn rằng trước mặt Chúa không ai sẽ tìm thấy một thẩm phán, nhưng đúng hơn sẽ tìm thấy một người cha chào đón, an ủi và chỉ cho họ con đường đổi mới.

Nội dung:

Phần I. Xưng tội

1.  Lãnh nhận ơn tha thứ – một cơ hội để sống một đời sống mới

2.  Nghi thức Bí tích Hòa giải

3.  Chứng từ về sự hoán cải của Kevin Matthews

4.  Chứng từ về sự tha thứ của Gemma Capra Calabresi

Phần II. Đêm canh thức

1.  Giới thiệu chung

2.  Diễn biến buổi canh thức

3.  Lectio Divina : Rm 6, 1-14

4.  Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô về sự tha thứ

Chuyển ngữ: Tý Linh
Theo nhật báo evangelizatio.va (08-09.02.2024)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (18.02.2024)

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *