Giáo Hạt Cà Mau

Họ Đạo Cà Mau Mừng Lễ Thánh Phê Rô Và Thánh Phao Lô Quan Thầy.

Họ Đạo Cà Mau Mừng Lễ Thánh Phê Rô Và Thánh Phao Lô Quan Thầy.

 

– Để chuẩn bị cho ngày 29.06, Cha Sở Phao lô kêu gọi mỗi ngày đọc lời nguyện “ Lạy Thánh Phao lô, xin cầu cho họ đạo Cà Mau chúng con” để cầu cho cá nhân, gia đình và xứ đạo cũng như 18 anh chị em Dự tòng đang chuẩn bị.

– Chiều ngày 29.06, Thánh lễ

Đồng tế với sự hiện diện của Cha Quản hạt Bênado và quý Cha, mừng hai Thánh Tông đồ Phê rô và Phao lô, Quan Thầy Đức Cha Phó, Cha Sở, Cha Phó, Thầy và họ đạo. Trong bài Giảng, Cha Quản hạt nhấn mạnh đến Niềm tin và Tình yêu của hai Vị Tông đồ vào Đức Ki tô Phục Sinh cho dù tính tình, khả năng, được Chúa chọn gọi và đối tượng Loan Báo Tin Mừng có khác nhau: “ Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo Ai”? “ Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” , “ Tình yêu Đức Ki tô thúc bách tôi”.

                                      Họ đạo Cà Mau

 

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *