Giáo Hạt Cà Mau

Họ Đạo Bàu Sen Đón Cha Phó Mới

Họ Đạo Bàu Sen Đón Cha Phó Mới

Thứ Ba, ngày 02/07/2024, Cha Tôma Võ Quốc Trưởng, nhận nhiệm vụ Phó xứ Họ Đạo Bàu Sen – hạt Cà Mau.

MVTT/Hạt Cà Mau.

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *